הזהר הצפוני אורות צבעוניים יפים הנראים בלילות בשמי ארצות הצפון . מקור האורות בסערות המתרחשות על השמש . זמן רב היו אורות אלה בגדר תעלומה גדולה . הקדמונים רקמו אגדות רבות עליהם . אוזת האגדות ספרה , כי מקורו של האור בקרב המתחולל בין האלים . בתקופות מאחרות יותר חשבו בני האדם כי הזהר הצפוני הוא אור השמש המשתקף מן השלג והקרח של הצפון הרחוק . כיום המדענים חושבים כי מקורו של הזהר הצפוני בסערות המתחוללות על פני השמש . לעתים קרובות פורצות סערות גדולות על השמש , הגורמות לכתמים שאנו רואים עליה . מן הכתמים האלה מזנקים זרמים של חלקיקים חשמליים זעירים . כאשר החלקיקים האלה מגיעים אל האויר העליון של כדור הארץ , הם פוגעים בגזים השונים שבו ונוצרים הצבעים השונים של הזהר הצפוני . תהליך זה דומה ליצירת הצבעים בשלטי פרסמת ( נאון ) . הזהר הצפוני נראה יפה ביותר בצפון הרחוק . אולם הוא נראה לעתים קרובות בכל רחבי ארצות - הברית ובאירופה , אפשר לראותו ברור בלילות של קליטה גרועה ברדיו , כי החלקיקים היוצרים את הזהר הצפוני גם מפריעים לשדורי רעש ( חשב אף הוא לזיהום סביבתי . האזנה ממושכת למוסיקה מחרישת אוזניים עלולה לגרו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ