זהום סביבתי הרס והשחתה של הטבע הנגרמים על ידי חמרים זרים שהאדם מכניס אליו . לרב אלה חמרים כימיים , אך גם חמרים טבעיים שהאדם פולט לסביבה בכמיות העולות בהרבה על כמותם הטבעית במקום , נחשבים מזהמים . זהום סביבתי יכול להיות לזמן קצר בלבד , אם החמר המזהם פועל או מתפזר במהירות . אולם הוא עלול להיות לטוח ארך , אם המזהם אינו מתפרק במהירות ואף מצטבר אחות חדר ניתוח מגישה מלקחיים למנתח . המלקחיים וכן כפפות הגומי עוקרו כדי למנוע זיהום . במערכת הטבעית . המזהמים שונים במדת הנזק שהם גורמים לסביבה ולאדם . יש מהם המהוים מטרד קל בלבד , כמו גרוטאות ופסלת מוצקה המרכבת , למשל , מחמרים פלסטיים קשיחים שונים , ויש מזהמים מסכנים ורעילים ביותר , כמו חמרי הדברה , רעלים , מתכות כבדות וחמרים רדיואקטיביים . זהום אויר - מזיק ישיר ועקיף האויר מזדהם על ידי גזים וחלקיקים קטנים אחרים הנפלטים לאטמוספרה ממקורות אחדים . עקר הזהום הוא מפליטה של תחנות כח השורפות חמרי דלק כדי ליצר חשמל , מפליטה של חמרי דלק ושל תוצרים ממפעלי תעשיה , ומפליטת גזים מכלי רכב . בערים רבות בעולם האויר מזהם בערפיח ( ערפל ופיח ) - הנגרם על ידי התחברותם...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ