זבולון בנו העשירי של יעקב והששי של לאה אשתו . זבולון הוא אבי אחד משנים - עשר שבטי ישראל , שעליו נאמר " זבולון לחוף ימים ישכן " . זבולון נולד בחרן ונקרא בשמו משום שאמו אמרה : " הכעם יזבלני אישי " ( בראשית ל כ ) . מקום קבורתו של זבולון , על כי מסרת יהודית , נמצא בקרבת צידון . הערבים מקדשים קבר בגליל העליון המערבי , על יד הכפר חרפיש , הנקרא נבי סבלאן , כקברו של זבולון . בהיות בני ישראל במדבר היה שבט זבולון הרביעי בגדלו מבין השבטים . זבולון התישב בצפון - מערבה של ארץ - ישראל . נחלתו גבלה בנחלותיהם של יששכר , מנשה , אשר ונפתלי , ונראה שישב ממזרח ומדרום - מזרח לעכו ורבו בגליל התחתון . בני השבט עסקו במסחר ואולי גם ביצור זכוכית . שבט זבולון נזכר בשירת דבורה כאחד השבטים שהשתתפו במלחמה בסיסרא . אחד השופטים , אילון , יצא משבט זבולון . בין צבאות השבטים שהתנחלו במערבה של הארץ , ואשר התיצבו לימין דוד , היה צבא זבולון הגדול ביותר . ארץ זבולון נזכרת בסוף ימיה של ממלכת ישראל , ונראה שסבלה מחרבנה פחות מחבלים אחרים . ישראל , ממלכת נבוש הארץ והתנחלות השבטים זאב ז'בוטינסקי ניצב בקרב באי הקונגרס הציוני השמו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ