זבו בקר בית בעל דבשת , הנפוץ באפריקה ובאסיה ובעקר בהודו . בהודו נחשבים זנים מסימים של זבו , בדרך כלל הלבנים , למקדשים ומתירים להם לשוטט חפשי בכפרים ובערים . זבו טובל בנהר בהודו , שבה הוא נחשב לבעל - חיים מקודש . הזבו החזק , הכבד ניכר בדבשת שלו . מובוטו ססה סקו , שליט זאיר , הנהיג בארצו משטר מושחת . בעוד כלכלת המדינה מתדרדרת בשל ניהול כושל והזנחה , הוא עצמו צבר לו עושר עצום , מן הגדולים בעולם . אין כיום בעולם זבו בר . איש אינו יודע מתי הוא בית , אולם נראה שזה קרה לפני דורות רבים . הזבו חסון יותר מרב מיני הבקר האחרים . רבות ממחלות הבקר אינן פוגעות בו . הוא גם יכול לעמד בחם ובמזג אויר לח יותר מרב מיני הבקר האחרים . הזבו משמש לרכיבה ולמשא ואינו מתאים לגדול לצרך חלב או בשר . בקר  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ