ורד סוג של שיחים ממשפחת הורדיים . הורד מכנה " מלך הפרחים " משום שלרבים ממיניו יש פרחים מרהיבי עין ביפים ולרב ייחניים . הסוג כולל יותר מ - 200 מינים , הנפוצים באזורים הממזגים והסובטרופיים ביבשות אסיה , אירופה ואמריקה הצפונית . הורד הוא צמח קדום . התגלו שיחים מאבנים שלו שגילם 20 מיליוני שנה . אין יודעים בדיוק מהי ארץ המוצא של ורד הברי אך אין ספק שמוצאו מהמחצית הצפונית של כדור הארץ , משום שבמחצית הדרומית לא נמצא שום שיח של ורד בר . הורד אינו מזכר בתנ"ך , אך במשנה שמו מופיע פעמים אחדות . ההבחנה השגויה בין ורד לשושנה היא קדומה , אולם קל להבחין ביניהם : לורד יש חמשה עלי כותרת ולשושנה ולשושן - ששה עלי כותרת ומכאן אף נגזר שמם ( שש - שושנה ) . רב הורדים הגדלים בר הם שיחים של תת - יער ביערות הצפון , או מטפסים הבונים משוכות בגדות נחלים ונהרות . צמח הורד הוא שיח קוצני , זקוף או מטפס . השכים , קוצים ) מתפתחים מהרקמה המכסה את הענפים בעודם רכים . עליו של הורד מסרגים ומנצים ( גזורים בצורת נוצה ) ל - שלושה זנים שונים של ורדים , הנבדלים זה מזה בצורותיהם ובצבעיהם . בעמוד ממול למעלה : ורגליוס יושב בין שתן...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ