וקף הקדש מסלמי . בית או שטח אדמה השיך לכלל וכל ההכנסות המופקות ממנו הן קדש לצרכים דתיים . פרוש המלה וקף בערבית הוא עכוב , עמידה . כלומר , לאחר שנכס מסים הופך להקדש אסור למכר אותו או להעביר אותו לאחר . בתקופת השלטון הטורקי היה להקדשים בארץ - ישראל רכוש עצום וכמעט כל מוסדות הצדקה , החנוך והדת היו זקפים . גם לאחר הכבוש הבריטי היתה לועדת הוקפים , שמנתה על ידי המועצה המסלמית העליונה , השפעה גדולה על הערבים בארץ - ישראל והמדיניות שלהם . בישראל נתונים הוקפים תחת פקוחו של משרד הדתות . בעיר העתיקה בירושלים ישנם בתים שהכתבת " וקף " קבועה בחזיתם . אסלאם  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ