ועדות חקירה לארץ - ישראל עשרים ושמונה ועדות חקירה שנשלחו לארץ - ישראל בתקופת שלטון המנדט הבריטי . כלן נועדו לעמד על שרשי הסכסוך בין היהודים לערבים ולהציע הצעות לישובו . את רב ועדות החקירה שלחה בריטניה . אחת מהן היתה אנגלית - אמריקנית , ואת האחרונה שגר האו"ם . ב - 1919 , אחרי מלחמת העולם הראשונה , שלחו בריטניה , צרפת וארצות - הברית ועדה , שנסחה דין וחשבון נגד הציונות . ב - 1921 מנתה ועדה בראשות השופט הבריטי היקרפט , לחקר את מארעות הדמים שארעו בארץ במאי 1921 . ועדה דו"ח ועדת החקירה שהוגש באוקטובר 1938 לפרלמנט הבריטי . כרוו שפרסם הוועד הלאומי , הקורא לבני היישוב היהודי להפגין בעד ההעפלה , בעקבות בואה של אוניית המעפילים " חיים ארלווזרוב " , שהבריטים עמדו לגרשה מן הארץ .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ