ועד לאמי המוסד העליון של יהודי ארץ - ישראל בתקופת המנדט . חבריו נבחרו על ידי אספת הנבחרים , שציריה נבחרו על ידי כל יהודי ארץ - ישראל , חברי כנסת ישראל . שמו המלא - " הועד הלאמי לכנסת ישראל " . אספת הנבחרים והועד הלאמי פעלו משנת 1920 ועד להקמת מדינת ישראל ב - 1948 . הועד הלאמי שמש כזרוע המבצעת של אספת הנבחרים - מעין ממשלה יהודית - של הישוב היהודי המארגן בארץ - ישראל בתקופת המנדט הבריטי . כל יהודי תושב ארץ - ישראל נחשב חבר בכנסת ישראל אלא אם כן הודיע על הצטרפותו ל " אגדת ישראל " , שממשלת המנדט הכירה בה כקהלת מעוט . הועד הלאמי , שבראשו עמד 13 שנים יצחק בן צבי , לימים נשיאה השני של מדינת ישראל , הפסיק פעלתו לאחר שקמה מדינת ישראל והרכבה ממשלה שקבלה לידיה את השלטון . ראשי הועד הלאמי היו : דוד ילין ( בשנים 1920 - 1929 ) ; פינחס רוטנברג ( 1929 - 1931 ) ; יצחק בן צבי ( 1931 - 1944 ) ; דוד רמז ( 1944 - 1948 ) . אגדת ישראל אספת הנבחרים בן צבי , יצחק כנסת ישראל מנדט רוטנברג , פינחס  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ