ועד ארבע ארצות הגוף המרכזי של השלטון היהודי האוטונומי בארבעה מחוזות בפולין במשך קרוב למאתים שנה - מאמצע המאה ה - 16 עד אמצע המאה ה - 18 . תחומי פעילותו של הועד כללו : גבית מסים , יחסי חוץ , חברה וכלכלה , חנוך ותרבות . " ועד ארבע ארצות " נקרא כך על שום ארבעה חבלי ארץ שנכללו בתחומי השלטון העצמי של ההנהגה היהודית : פולין הגדולה , פולין הקטנה , רוסיה הפולנית וליטא . גם בשנת 1623 , לאחר שיהדות ליטא פרשה מן הועד והקימה ועד לעצמה , לא שנה השם . היהודים בפולין באותה תקופה , שמספרם היה רב , תפסו מקום חשוב בחיי הכלכלה של הארץ , ולכן הוו מעמד בפני עצמו , שנהנה מאוטונומיה רחבה בתחומי השלטון הקהלתי . הקהלה היהודית היתה מארגנת כיחידה של שלטון עצמי , ופעלו בה מוסדות מנהליים , דתיים וסעודיים . את תפקידי המנהל הצבורי - הטלת מסים לטובת המדינה והקהלה ונהול מוסדות חנוך וצדקה , מלאו נבחרי הצבור ( הפרנסים ) , ואלו הרבנים היו ממנים על עניני דת ודין . תפקידיו של הועד שני תפקידים עקריים היו לועד : א . שפוט פנימי , שמטרתו היתה לקבע משפט אחיד ולהסדיר את היחסים בין אש תמיד בערה במקדש וסטה שברומא העתיקה ( בתמונה )...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ