וסטה אלת האש במיתולוגיה הרומאית . נחשבה לאלת הבית , ובכל בית רומאי הקצתה לה פנה . מקדש עגל של וסטה עמד בטבורה של רומא , ואש תמיד בערה עליו . שש בתולות , שנדרו נדר נזירות - ה " וסטלות " - שמרו על אש התמיד במקדשה של וסטה . הרומאים האמינו כי אש זו עשויה למנע שואה גדולה . בכל עיר רומאית עמדה אח צבורית , שעליה בערה אש המקדשת לוסטה . אלה שהגרו מן העיר נטלו עמהם אבוקה מן האש , כדי להדליק בה אש חדשה בישובם החדש . מקורה של האמונה בוסטה בתקופה הקדומה , שבה היתה הדלקת אש ענין מסבך ועל כן שמרו עליה שלא תכבה . בנות השליט או המלך , הן ששמרו על האש . אלי יון ורומא מיתולוגיה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ