וליס נריה צמח מים רב - שנתי ודו - ביתי . יש לו קנה שרש זוחל , עלים ארכים וצרים , הדומים לסרטים , ושני סוגי פרחים - נקביים וזכריים . הוליסנריה נפוצה בימות שבאזורים החמים של כדור הארץ . פרחי הוליסנריה , הנקביים , בעלי העלי , נשאים על עקצים סליליים המגיעים עד לפני המים . הפרחים האבקניים , הזכריים , קבועים בתחתית הצמח . הם נתקים בזמן המתאים , צפים למעלה ונפתחים , ואז מעבירים אבקה לפרחים הנקביים ומפרים אותם . לאחר ההאבקה מתכוץ העקץ הסלילני והשחלה המפרית מבשילה את פרותיה מתחת לפני המים . מרבים לגדל את הוליסנריה באקוריונים . וליסנריה סלולה גדלה בר באגם החולה , אך נעלמה יחד עם צמחים אחרים לאחר יבוש החולה . אקוריון צמחים  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ