וירוס מחשב וירוס הוא תכנית מחשב המשבשת את הפעלה התקינה של המחשב . הוירוס יכול להסתפק בהטרדה בלבד של המשתמש במחשב - על ידי הצגת ציור על הצג למשל . אולם הוא גם יכול לגרם הרס בלתי הפיך לתכנות ולנתונים שעל המחשב על ידי מחיקת נתונים מהתקליט הקשיח . וירוס המחשב דומה במדה מסימת לוירוס ( נגיף ) התוקף את הגוף , משום שהוא מכיל מידע " המתגנב " למערכת ומשבש את פעילותה . הוירוס לעולם אינו מופיע בגלוי ברשימת התכנות על המחשב אלא מתחבא בתוך תכנה רגילה , והוא אף מסגל לשכפל את עצמו . כל פקדה למחשב עוברת דרך מערכת הפעלה המפענחת את הפקדה ומבצעת אותה ( או מפעילה תכנית אחרת כדי לבצע אותה ) . אולם מערכת ההפעלה נשמרת כקבץ רגיל על גבי תקליט ונטענת למחשב כאשר מפעילים אותו . וירוס המתחבר למערכת ההפעלה יפעל בכל פעם שנבצע פקדה , ויכול להעביר את עצמו לכל תכנה אחרת . הוירוס יעבר למחשבים אחרים , כאשר נעתיק קבצים דרך תקליטון או דרך רשת תקשרת נגועים . נזקי הוירוס וההתגוננות מפניו השמוש המגבר במחשבים משנות ה - 80 ואילך יצר סוג חדש של עסוק הרסני - יצירת " וירוסים " המשבשים את פעלת המחשב והעברתו ממחשב למחשב . רב מפתחי הוי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ