ויקרא , ספר השלישי מבין חמשת ספרי התורה . שמו נתן לו על פי המלה הפותחת אותו . נקרא גם " תורת כוהנים " , ורבו ככלו מתרכז בחקים ובסדרי עבודת הכוהנים בבית המקדש . הרעיון המרכזי בספר ויקרא הוא שעם ישראל חיב להכיר את החקים והמצוות שהטיל עליו האלוהים , כדי שיוכל לקים אותם מדי יום ביומו . חקים אלה אינם בתחום המוסר בלבד , המסדירים את היחסים בין איש לרעהו , אלא גם בתחום מנהגי הדת . לכן מפרטים בספר דיני הקרבנות ודיני הטמאה והטהרה , ומדגשת חשיבותם של הכוהנים בשמירת קדשתו של עם ישראל . קימים חלוקי דעות בין חוקרי המקרא לגבי זמן כתיבתו של ספר ויקרא . יש חוקרים הטוענים , כי הספר מרכב משני כתבים שנכתבו בתקופות שונות . חלק אחד שמקורו כוהני והוא מאחר יותר , כולל את הפרקים א - טז . החלק הקדום יותר כולל את הפרקים יז - כו ומכנה " ספר הקדשה " . ויש הטוענים כי הספר הוא אסף של חקים ממקורות וממסורות שונים , שהתגבשו במהלך התקופות . מבנה וסגנון פרט לשני ספורים , הבאים גם הם להדגים שני חקים , כולל ספר ויקרא חקים בלבד , והוא המשך לחקים שנתן ה'למשה במעמד הר סיני , המפרטים בספר שמות . הספור על נדב ואביהוא , בני אהרן...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ