ויצ"ו הסתדרות עולמית של נשים ציוניות . מטרתה להכשיר נשים יהודיות בישראל ובארצות הגולה לעבודה יצרנית ולסיוע לילדים , בעקר בתחומי הבריאות והחנוך . בישראל פועלת ויצו לקדום מעמד האשה ולקליטת עליה . שם התנועה הוא ראשי תבות , באנגלית , של הסתדרות עולמית ציונית לנשים . ויצ"ו נוסדה ב - 1920 בלונדון על ידי נשות מנהיגים ציונים בראשות ורה ויצמן ( אשתו של הנשיא הראשון של מדינת ישראל , חיים ויצמן ) ורבקה זיו . ויצ"ו היא תנועה לא מפלגתית , המכרת על ידי האו"ם , וחברותיה פועלות בהתנדבות . מטרת המיסדות היתה לעודד נשים יהודיות בגולה לפעילות ציונית , להכשירן לעליה , להכשיר נשים בארץ - ישראל לעבודה יצרנית ולפעילות בתחומי הבריאות והחנוך , בעקר של ילדים . בויצ"ו חברות כיום ( 1996 ) כרבע מיליון נשים בכ - 50 מדינות . היא לא פועלת בארצות - הברית , שבה ממלא ארגון תלמידי בית - הספו שהקימה ויצ"ו בנחלת יהודה . מראשיתה התרכזה ויצ"ו בסיוע לעולים חדשים , לנשים , לילדים ולבני נועה הבמאי האיטלקי , לוקינו ויסקונטי , הוא אחד מנציגיו הבולטים של הזרם הניאוריאליסטי בקולנוע . ברבים מסרטיו הוא עוסק בהתפוררות המשפחה ומציג אותה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ