ויטרז ' לוחות זכוכית צבעוניים הקבועים בתוך חלון ויוצרים ציור , תוך נצול האור החודר דרכם מן החוץ . לוחות הזכוכית הצבעוניים מחברים זה לזה ברצועות עופרת . רצועות העופרת , המחברות בין לוחית הזכוכית , ממלאות בויטרז'את תפקידם של כתמי הצבע המופיעים בציור רגיל . הציור על גבי הזכוכית נעשה על שלחן האמן , ורק את הפרטים הקטנים משלימים לאחר מכן על החלון האמור . מקורו של הויטרז'במזרח הקרוב . תירים הביאו את שיטת העטור המיחדת הזאת מן המזרח לאירופה במאה ה - 10 . באירופה שמשו הזכוכיות הצבעוניות בעקר לציורים דתיים שקשטו את החלונות בכנסיות . הרשם העז הנוצר מחדירת האור הצבעוני אל הכנסיה החשוכה נצל על ידי אנשי הדת כדי להעצים את חוית השהיה בכנסיה . הויטרז'ים תארו ספורים מן הברית החדשה ומן התנ"ך וסיעו להעביר אותם אל אנשי הקהלה , שרק מעטים מהם ידעו קרוא וכתוב . ויטרז'ים תארו גם את קורות המלכים והשליטים . כנסיות וקתדרלות ידועות באירופה מעטרות בויטרז'ים מרהיבים , מהם שנוצרו בידי אמנים ידועים . בימינו אפשר למצא ויטרז'ים גם מחוץ לכנסיה ושמושיהם בעקר קשוטיים . אמנים בני זמננו ממעטים להשתמש בטכניקה זו . בישראל מצויי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ