ויטל , רבי חיים רב מקבל , יליד צפת . יצירתו המרכזית היא החבור " עץ החיים " , שבו מובאים עקרי תורתו של רבו , האר"י הקדוש . חי בשנים 1543 - 1620 . רבי חיים ויטל היה בנו של יוסף ויטל , סופר סת"ם , שעלה לארץ - ישראל מקלבריה שבאיטליה , ומכאן כנויו - הקלברי . הוא למד אצל המקבלים רבי משה קורדוברו ורבי משה אלשיך בצפת , והתמסר ללמוד הקבלה וחכמת הנסתר . עם בואו של האר"י ( רבי יצחק לוריא ) , גדול המקבלים באותה תקופה , לצפת בשנת 1570 , היה רבי חיים ויטל לאחד מתלמידיו , ובמרוצת הזמן לנבחר שבהם . האר"י אמר עליו , ששום אדם אינו מבין את תורתו כמוהו . אחרי מות האר"י ( בשנת 1572 ) היה רבי חיים ויטל למנהיג המקבלים , והודות לספריו , שבהם פרש את רעיונותיו של האר"י הקדוש , זכתה תורתו של האר"י לפרסום רחב והשפיעה השפעה רבה על חיי הרוח של היהודים במאות ה - 17 וה - 18 . בשנת 1594 השתקע רבי חיים בדמשק ובה כתב את חבורו המקיף על תורת המסתורין ועל האמונה המשיחית . שמו התפרסם כבעל - מופת ורבים פנו אליו כדי שיגרש " דבוקים " מגופותיהם של חולים . ספרו החשוב ביותר , " עץ חיים " , נחשב לספר יסוד בקבלה של האר"י . ספריו הא...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ