וטו מנח המצין את הזכות הנתנת ליחיד לבטל או לעכב החלטה שקבל רב במוסד מסים , או זכות המענקת למוסד אחד לבטל או לעכב החלטה של מוסד אחר . מקורה של המלה וטו בשפה הלטינית ופרושה - אני אוסר . זכות הוטו נתנת לגורם כלשהו אפלו אם הוא במעוט , בשל כחו , חשיבותו או כבודו . הוטו נועד להקפיא מצב , כדי להביא את הנוגעים בדבר למשא ומתן שבסופו תתקבל החלטה המסכמת על דעת כלם . מקורה של זכות הוטו ברומא . הזכות הענקה לטריבונים ( הפקידים העליונים נציגי העם ) ואפשרה להם לבטל את החלטות הסנט . הזכות הענקה גם לקונסולים ( המפקדים העליונים של הצבא שעמדו בראש הרפובליקה ) , כך שלכל קונסול היתה הזכות להטיל וטו , כלומר לאסר בצוע פעלה או החלטה של קינסול אחר . בעבר היתה למלכים בארצות אירופה זכות וטו מחלטת , ובכחה היה יכול המלך לבלם חקיקת חקים שנגדו את רצונו . בימינו יש לנשיא ארצות - הברית - שהוא הרשות המבצעת - זכות וטו על החלטות הקונגרס - הרשות המחוקקת . הוטו יכול לעכב את החלטות הקונגרס לשנתים , אלא אם כן הקונגרס עורך הצבעה מחדש הזוכה לתמיכת שני שלישים מחבריו . בארצות - הברית יש גם לבית - המשפט העליון זכות וטו , ומתר לו ל...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ