וומבט חית כיס הדומה לדב קטן . בעברית היא נקראת גם דבון הכיס . הוומבט אינו קרוב משפחה של הדב . הוא קרוב הרבה יותר לקנגורו . רגליו חסונות , שערו ארך וכמעט שאין לו זנב . ארכו בין 70 ל - 20 1 סנטימטר ומשקלו 15 - 35 קילוגרם . משפחת הוומבטיים כוללת שלושה מינים בלבד , המצויים רק באוסטרליה ובטסמניה , הסמוכה לה . הוומבטים שוכנים במנהרות שהם חופרים באדמה . צפרניהם הדומות למסמרים הן כלי חפירה מצין . לפעמים הם חופרים מנהרות שארכן 30 מטר ויותר . בדרך כלל הוומבט שוהה כל היום במנהרה , ובלילה יוצא לאכל . הוומבטים אוכלים עשב , קלפות עצים ושרשים שונים . שניהם דומות מאוד לשני המכרסמים . הן גדלות בלי הרף ועל כן אינן נשחקות . הם אוכלים גם צמחי תרבות ולכן מזיקים לחקלאות . הנקבה ממליטה רק גור אחד בכל המלטה . היא נושאת את הגור בכיסה מ - 6 עד 8 חדשים וממשיכה להיניקו ו - 2 חדשים נוספים עד שהוא יכול לעמד ברשות עצמו . מבין שלשת המינים הוומבט רך - הפרוה נמצא בסכנת הכחדה עקב הרס בתי - הגדול הטבעיים שלו על ידי הבקר . אוסטרליה חיות כיס קנגורו  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ