וולפסון , דוד מנהיג ציוני . עוזרו וידידו הקרוב של הרצל , ונשיאה השני של ההסתדרות הציונית העולמית . יסד ונהל את " אוצר התישבות היהודים " - המקור הכסבי של ההתישבות בארץ - ישראל . חי בשנים ו 855 - 1914 . דוד וולפסון נולד בליטא , וקבל חנוך יהודי מסרתי בבית אביו , שהיה מלמד אדוק אך משכיל . הוא ישב בממל ( אז בגרמניה ) , והשפע מאוד מרבה של העיר . הרב למדו גרמנית ומתמטיקה והחדיר בו את השאיפות הציוניות . שנים אחדות חי וולפסון בעני , היה רוכל בשוק , מכר גפרורים ברחובות העיר ולא נרתע מעבודה גופנית בנמלה של ממל . אך משנת 1880 ואילך האיר לו המזל פנים ובמרוצת הזמן היה לסוחר עשיר ומצליח . גם בשיא הצלחתו כסוחר , הקדיש וולפסון מחשבה וזמן לרעיונות תנועת " חובבי ציון . וירג'יניה וולף היא מהנציגות הבולטות ביותר של הרומן המודרני , שביקש לתאר במדויק את תת ההכרה של האדם באמצעות דיווח שוטף של המחשבות וההרגשות שלו . מאז שקרא את הספר " מדינת היהודים " , הפך דוד וולפסון לידידו ולעוזרו הנאמן של מחברו , בנימין זאב הרצל , ולציוני נלהב , אילם רק לאחר שקרא את " מדינת היהודים " , ספרו של הרצל , התמסר לפעלה הציונית . ב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ