ודות שמם של כתבי הקדש הקדומים ביותר של הודו . פרוש המלה ודה בשפת סנסקריט הוא דעת . משערים כי הודות חברו בערך בין השנים 1250 - 600 לפני הספירה . הן מספרות על הדת והאמונות שרוחו בקרב תושביה הקדומים של הודו . יש בהן שירי תהלה לאלי הטבע , שירים על עניני דת והקרבת קרבנות , ושירי קוסמים . הודות מכנסות בארבעה קבצים : ריגודה , סמודה , ידשורודה ואטהרוודה . ההודים מאמינים , כי הודות הן התגלות של האלוהות . אולם על אף ההערצה הרבה שהם רוחשים להן , רב ההודים וביניהם גם הברהמינים ובני שאר הכתות העליונות , אינם מכירים אותן היטב . דתות הודו סנסקריט  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ