" התר עסקא " פרוש המלים הארמיות " התר עסקא " הוא התרת עסק . זהו התר שנתנו הרבנים , המאפשר לתת הלואה ברבית בדרך שאינה פוגעת באסור החל על כך מן התורה . התורה אוסרת במפרש על לקיחת רבית . אולם כדי שיוכלו היהודים להשתלב בחיי המסחר והבנקאות בארצות שבהן ישבו , היה עליהם למצא דרך שתאפשר להם לעשות זאת מבלי לעבר עברה הלכתית . בשנת 1667 קבל ועד ארבע הארצות , ששמש כגוף להנהגה עצמית של היהודים בארבעה מחוזות בפולין במאות ה - 17 וה - 18 , את הצעתו של הרב יהושע פלק הכוהן , רבה של העיר לובלין . הרב הציע שבכל פעם שילוה יהודי כסף ליהודי אחר , יתן הלווה למלוה שטר של " התר עסקא " , שבו הוא מתחיב להוסיף על סכום ההלואה חלק מרוחיו . בין הלווה למלוה נערכת עסקה מיחדת , שלפיה המלוה הופך לשתף של הלווה ומקבל חלק מרוחיו כרבית על הכסף שהלוה . פתרון זה התקבל והוא מופיע בספר ההלכות " שלחן ערוך " : " מלוה אדם לחברו מנה על תנאי שיתעסק בו לרוח המלוה עד שיהא שני מנים ... יחזרו שני המנים למלוה ומשם ואילך יהיה כל הרוח ללווה " . שומרי מסרת מקפידים גם היום על השמוש ב " התר עסקא " כדי שלא יעברו על האסור במתן רבית . הלכה ועד אר...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ