התפשטות אחת מתכונות היסוד של גופים היא , שנפחם גדל עקב עלית החם וקטן עקב ירידת מדת החם . מדת ההתפשטות של חמר זה או אחר שונה בגבולות של טמפרטורות מסימות . כך למשל , מדת התפשטותו של האלומיניום גדולה כפלים מזו של הברזל . ואלו התפשטות הנחשת גדולה פי אחד וחצי מזו של הברזל . הסבה שעלית מדת החם גורמת להתפשטותם של הגופים היא בכך , שעם עלית מדת החם גדלה מהירות התנועה של האטומים והמולקולות של החמרים המתחממים , ותוך כדי כך הם מתרחקים זה מזה . הגומי הוא יוצא מן הכלל - הוא מתכוץ במדת - מה כאשר מחממים אותו . חם וטמפרטורה מולקולה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ