התנהגות כלל המעשים והתגובות של האדם , ושאר היצורים החיים , על דברים המתרחשים מחוץ להם או בתוכם . התנהגות באפן מסים היא בחירה של אדם מבין אפשריות התגובה שעמדו בפניו . מדוע בני אדם מתנהגים כפי שהם מתנהגים ? מדוע בני אדם שונים מגיבים בצורה שונה על אותו גרוי ? שאלות אלה ואחרות מעסיקות את המדע החוקר את התנהגות בני האדם . ההנחה הבסיסית היא שלכל התנהגות יש סבה . נוהגים לחלק את הסבות האלה לפנימיות ולחיצוניות . סבות חיצוניות הן גרויים שמקורם בסביבה . למשל , גרויים הקשורים בגוף , כמו אור מסנור שיביא למצמוץ העינים , או גרויים הקשורים ברגש , כמו עלבון או איום שיגרם לאדם לפחד ולברח . יש הטוענים כי הסבות הפנימיות להתנהגות קשורות בצרך שלנף לגרם לעצמנו הנאה או למנע מעצמנו כאב . אחרים טוענים שההתנהגות שלנו נגרמת על ידי דחפים מולדים ( אינסטינקטים ) , בדומה להתנהגות החיות . אולם נראה שהתנהגות בני האדם מרכבת ומגונת ומשפעת ממספר רב של מניעים , ואין תאוריה אחת המסבירה אותה . מניע אחד יכול להוליד צורות התנהגות שונות אצל בני אדם שונים . ולהפך , התנהגות אחת יכולה לנבע ממניעים שונים . לדגמה , יעל ונעה נעלבו מתמ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ