התמכרות הרגל חזק ובלתי נשלט של האדם , היוצר תלות וצרך מפרז לספק את הדרישה בדבר הממפר . ההתמכרות היא לחמרים מסימים , לפעלות ולמעשים . ההתמכרות משלבת בתוכה גורמים גופניים , נפשיים וחברתיים . פעמים רבות התלות בחמר הממכר היא של הגוף ושל הנפש כאחד . ההתמכרות הנפשית נוצרת כאשר המתמכר שוגה וחושב כי היא פותרת את בעיותיו החברתיות או הרגשיות . יש התמכרות לפעלות גופניות כמו שנה , אכילה , עבודה ועוד , או לחמרים מסימים שהגוף אינו נזקק להם לקיומו כמו אלכוהול וסמים . יש התמכרות לצרכים של הנפש כמו צפיה ללא הרף בטלויזיה והתעסקות מפרזת במחשב , או התמכרות לרעיון חשיבתי מסים כמו הגנה על זכיות מדכאים או מלחמת שחרור של מעוט מסים . מהרגל להתמכרות בדרך כלל אין ההתמכרות תכונה הטבועה באדם מלדה . זוהי תכונה נרכשת - פרי של הרגל , שנעשה במרוצת הזמן צרך והכרח . הפעילות ההתנהגותית החוזרת יוצרת הרגל המעניק תחושת ספוק מידי והקלה במצבי מתח ולחץ . הספוק המידי מביא בהדרגה לתלות היוצרת בעיות בטוח הארך . כאשר איננו יכולים להפסיק הרגל מסים - זוהי התמכרות . ההתמכרות מתפתחת להתנהגות כפיתית : תחושת הצרך חזקה מההכרה שאסור לו לא...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ