התבוללות התבוללות מתקימת כאשר אדם יחיד , קבוצת בני אדם או אפלו עם שלם מאבד את זהותו הלאמית , הדתית והתרבותית ומאמץ לו דת , לאם או תרבות של סביבתו . בדרך כלל מתבולל מעוט ברב שבתוכו הוא יושב . התבוללות של עם היא בדרך כלל תהליך ארך הנמשך דורות אחדים . המתבוללים מותרים אט - אט על הסימנים המאפינים אותם , כמו אמונה דתית , שפה , לבוש , מנהגים ומסרת , ומסגלים להם מנהגים זרים . תופעת ההתבוללות שכיחה ביותר בהיסטוריה האנושית , בעקר במצבים של כבוש , הגירה ונדודים . עמים גדולים וחזקים כמו הבבלים , הרומאים , הטורקים והערבים המסלמים , כבשו שטחים נרחבים ובוללו את תושביהם . לעתים רחוקות אמצו הכובשים את תרבותם של הנכבשים מתוך הערצה אליה והכרה בערכה הגדול יותר . כך קרה לרומאים כלפי תרבות יון העתיקה , וכך קרה לנורמנים שאמצו את תרבות צרפת . התבוללות של יהודים סכנת ההתבוללות מאימת על עם ישראל מאז גלה מארצו ונפוץ בין עמים זרים . במשך שנים רבות וארכות התאמצו היהודים לשמר על זהותם על ידי קיום מצוות הדת היהודית וידועה האמרה , שיותר משעם ישראל שמר על השבת שמרה היא עליו . היהודים חיו בקהלות משלהם , לעתים קרובות ב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ