התאחדות האכרים ארגון בעלי המשקים הפרטיים במושבות , הפועל למענן בענינים מקצועיים , כלכליים , תרבותיים וחברתיים , ומיצג אותן בפני מוסדות השלטון . התאחדות אזורית של אכרים יהודים בארץ - ישראל , שנקראה " התאחדות המושבות ביהודה " , נוסדה עוד ב - 1913 . ארגון של חקלאים במושבות הגליל הוקם ב - 1914 . ב - 1920 הוקמה " התאחדות המושבות ביהודה ובשומרון " , בהשתתפות שבע מושבות . כעבר שלוש שנים הוקם הארגון הארצי של המושבות , וב - 1927 נתן לו השם " התאחדות האכרים בארץ - ישראל " . לצדה של התאחדות זו התקימו זמן - מה ארגוני אכרים נוספים , כמו " ארגון מושבות הגליל"ו " התאחדות האכרים הלאמיים " , שיצגה בעקר את אכרי מושבות השרון . " התאחדות האכרים בארץ - ישראל " התפתחה עם השנים לגוף כלכלי פוליטי בעל השפעה . היא השתתפה בבחירות לאספות הנבחרים הראשונה והשניה , והחרימה את הבחירות לאספות הנבחרים השלישית והרביעית . בתקופת המנדט הבריטי נטש מאבק קשה מאוד בין ההתאחדות להסתדרות העובדים , מכיון שהאכרים הרבו להעסיק עובדים זולים ולא מארגנים , רבם ערבים . ליד הפרדסים במושבות נצבו משמרות של עובדים , שדרשו " עבודה עברית " ....  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ