התאדות התאדות היא תהליך אשר בו החמר עובר ממצב צבירה נוזלי למצב גזי , כלומר : כאשר המולקולות של הנוזל נתקות משטח פני הנוזל עקב התנועה המהירה שלהן . המולקולות של כל נוזל נמצאות בתנועה מתמדת , שמהירותה גדלה עם עלית הטמפרטורה של הנוזל . המולקולות הנמצאות סמוך לפני השטח נתקות לפעמים מן הנוזל ומתפזרות בחלל האויר . לתופעה זו קוראים התאדות . אם תהליך ההתאדות נמשך זמן רב , מתנדף הנוזל כלו . לכל נוזל מדת התאדות ומהירות התאדות משלו . ידוע למשל כי אתר , אלכוהול ובנזין הנמצאים בכלים פתוחים מתאדים מהר יותר מן המים . ההתאדות מתרחשת בכל טמפרטורה , אולם קצבה גדל ככל שהטמפרטורה עולה . לכל נוזל קימת טמפרטורה מסימת , שבה הכחות המחזיקים יחד את המולקולות אינם מסגלים להתגבר על מהירותן של המולקולות , ואז כל המולקולות שעל פני השטח מתאדות בבת אחת . כאשר מגיעים לטמפרטורה זו , הנוזל כלו עובר למצב גזי . תהליך זה נקרא רתיחה , והטמפרטורה שבו הוא מתרחש נקראת נקדת הרתיחה . לדגמה , נקדת הרתיחה של המים היא 100 מעלות צלסיוס . מולקולה מצבי צבירה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ