השקיה הספקה מלאכותית של מים לשטחי קרקע שמגדלים מהם צמחי תרבות , פדי לקים ולהגדיל את יבוליהם . ההשקיה הכרחית במקומות שבהם הספקת המים הטבעית - על ידי משקעים כמו גשם וטל - אינה מספיקה פדי להצמיח יבולים . כמות מי ההשקיה נקבעת לפי צרכיו של הצמח והתנאים שבהם מגדלים אותו : אור , חם , לחות האויר , שיטות העבוד , פוריות הקרקע וכן בכמות מקורות המים הטבעיים . יש בעולם אזורים צחיחים עם תנאי גדול טובים מאוד , אולם אין די מים כדי לקים בהם חקלאות ראויה לשמה . לא זו בלבד , אלא שלדעת המדענים נמצא העולם בתהליך של מדבור עקב שנויים החלים באקלים . כלומר , המדבר והיבש הכרוך בו משתלטים על שטחים הולכים וגדלים . כדי להתגבר על כך יש צרך למשך לאזורים היבשים או היבשים למחצה מי השקיה ממרחקים . בישראל , לדגמה , הוקם בשנות ה - 60 מוביל המים הארצי , השואב מים מהכנרת ומוביל אותם בצנורות ענק או בתעלות פתוחות עד למרכז הארץ ואף לנגב הצחיח . מהשקיה טבעית למלאכותית בתקופה קדומה היתה ההשקיה תהליך טבעי . שנה - שנה עלה נהר הנילוס במצרים על גדותיו וכסה את האדמה בשכבה דקה של סחפת . כך ספגה האדמה את כמות המים הדרושה לה כדי להצמיח...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ