" השומר הצעיר " תנועת נער ציונית סוציאליסטית . תחלתה של התנועה בחוגי נער לומד , שהוקמו ב - 1913 בגליציה שבפולין לשם השתלמות ביהדות ובציונות . תנועת " השומר הצעיר " השפעה מתנועת " הצופים " שקמה באותו זמן בגרמניה . הרעיונות החברתיים של הסוציאליזם , וההתעוררות הציונית שהתרחשה בקרב היהודים בעקבות " הצהרת בלפור " , עצבו את דמותה ואת דרכי פעלתה . חברי התנועה יצאו נגד החיים בגולה , התנגדו לסדר החברתי הקים ושאפו להקים חברה שויונית וצודקת יותר . את כל הרעיונות האלה הם בקשו להגשים בחיי עבודה והתישבות בארץ - ישראל . התנועה הדגישה את חנוך האדם , את הפעלה בצותא , חשול האפי , ההסתפקות במועט והמשמעת . תנועת " השומר הצעיר " התפשטה בכל תפוצות ישראל ומנתה ב - 1935 כ - 70,000 בני נער . חבריה היו בני נער לומד ועובד ממעמדות שונים בערים ובעירות , חברי " השומר " חגורים בנשק ולבושים כשומרים צ'רקסים בשנת 1910 . שניים מחברי ארגון - השומר . מגינים על מרחביה בשנת 1915 . שהכשירו עצמם לצאת ל " הכשרה " כדי ליסד קבוצים בארץ . המועדון המקומי של התנועה נקרא " קן " . בקנים רבים בגולה דברו עברית ושררה בהם אוירה ארץ - ישר...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ