השבחה יצירת צמחים חדשים ובעלי * חיים משבחים יותר על ידי הכלאות מתכננות ומכונות , וגם על ידי שמוש בהנדסה הגנטית . ההשבחה הביאה לעולם עצי פרי המניבים יבולים גבוהים , גרעיני חטה המכילים שעור חלבון גבוה , פרות שתנובת החלב שלהן גבוהה יותר ובעלת שעור שמן גבוה יותר , דגים עם עמידות למחלות וכבשים בעלות צמר רב . השבחה בצמחים הכלאה בין שני זני צמחים יכולה להתבצע הן על ידי האבקה ידנית מכונת והן על ידי האבקה טבעית . בהכלאה טבעית כולאים צמחים מזנים שונים תחת סככות רשת , ומכניסים לתוכן כורות דבורים המאביקות את הפרחים . בזרעי הפרות המתפתחים משלבות תכונות רצויות וטובות , הן של ההורה הזכרי - שתרם את גרגרי האבקה , והן של ההורה הנקבי - הפרח שהאבק . בשנים האחרונות נפוצה מאוד שיטת ההשבחה המבססת על שיטות מתחום הביוטכנולוגיה - הנקראות בפי העם " הנדסה גנטית " . בשיטה זו מאתרים גן - קטע של דנ"א , שהוא החמר התורשתי שבתא - הממנה על יצירת תכונה טובה ורצויה כלשהי בצמח , כגון פרי גדול , צבע יפה לפרח , וטעם טוב . " חותכים " את הגן בעזרת אנזימים מיחדים ו " מדביקים " אותו לחמר התורשתי של צמח אחר מאותו המין . על ידי כך...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ