הרצוג , יצחק איזיק הלוי רב וחוקר , רבה הראשי האשכנזי של ארץ - ישראל , אחר כך של מדינת ישראל , משנת 1936 עד יום מותו . חי בשנים 1888 - 1959 . יצחק הלוי הרצוג נולד בפולין ובשנת 1908 הסמך לרבנות . הרצוג רכש השכלה מקיפה גם בנושאים חלוניים ואף קבל תאר דוקטור לספרות באוניברסיטה של לונדון . בשנים 1916 - 1919 הוא כהן כרב בבלפסט שבאירלנד הצפונית , ובשנים 1921 - 1936 נבחר לרב ראשי של יהודי אירלנד החפשית . בשנים 1919 - 1936 היה הרב של יהודי דבלין , בירת אירלנד . בשנת 1936 הזמן הרצוג לכהן כרב ראשי אשכנזי בארץ - ישראל . הרב הרצוג יצג את הישוב היהודי בועדות בין - לאמיות שדנו בגורל הארץ והישוב , ובימי מלחמת העולם השניה פעל להצלת יהודים וביחוד להוצאת ילדים יהודים מן המנזרים שבהם הסתרו כדי להצילם מידי הנאצים . בין מחקריו : " המוסדות העקריים של החק היהודי " , ו " תורת האהל " על הלכות הסנהדרין . על שמו נקרא הישוב משואות יצחק . בנו הבכור , חיים , היה אלוף בצה"ל ונשיא מדינת ישראל ; הרב הראשי האשכנזי של ארץ - ישראל ומדינת ישראל בשנים 1836 - 1868 , יצחק הלוי הרצוג , במשרדו ב - היכל שלמה " בירושלים , חיים הרצ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ