הריון תהליך טבעי המתרחש בגוף הנקבה . ההריון מתחיל בהפריה , ממשיך בהתפתחות העבר וגדילתו ומסתים בלדה . בתקופת ההריון עובר גוף הנקבה שנויים רבים המאפשרים לעבר להתפתח ולגדל ולצאת לאויר העולם בלדה תקינה . במשך כל תקופת ההריון העבר תלוי תלות מחלטת באמו . ממנה הוא מקבל את מזונו , את האויר לנשימתו , חם והגנה , ונחשף לכל גורם שאליו חשופה האם . תזונה נכונה והמנעות ממחלות , למשל על ידי חסון כנגד אדמת , ומחמרים העלולים לסכן את העבר - כגון תרופות מסימות - יביאו על כן להתפתחות עבר תקין . משך ההריון של בנות מחלקת היונקים הגדולים הוא ארך מאוד , ובדרך כלל מתפתח בו עבר אחד בלבד . אצל יונקים קטנים יותר תקופת ההריון קצרה יותר ובדרך כלל מספר העברים מרבה . משך ההריון הממצע של נקבת האדם , מההפריה ועד ללדה , הוא 266 ימים . בשל הקשי לקבע במדיק את מועד ההפריה , קבעו הרופאים את תחלת ההריון ביום קבלת הוסת האחרונה , המופיעה בדרך כלל כשבועים לפני ההפריה . לכן ויליאם הרווי בדק את זרימת הדם ותיאר אותה בתרשימים . כאשר העביר אצבע לאורך הווריד בכיוון הלב , זרם הדם בעקבות האצבעות אך בכיוון ההפוך נותרו בווריד קטעים ריקים ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ