הליך משפטי הדרך שבה ענין מתברר בבית - משפט . יש כמה סוגים של הליכים משפטיים , הנבדלים אלה מאלה בעקר על פי נושא הדיון ומטרתו . הבחנה בסיסית היא בין הליך פלילי לבין הליך אזרחי . כל אחד מסוגים אלה נחלק גם לסוגי משנה . הליך פלילי הליך פלילי הוא הליך משפטי המבצע כנגד חשודים בבצוע עברות פליליות , כגון רצח או גנבה . בדרך כלל המדינה , המיצגת את כלל הצבור , היא היוזמת הליך פלילי . ההליך הפלילי המרכזי הוא המשפט הפלילי , שבו מוטל על בית - המשפט לקבע על פי העדיות המובאות בפניו על ידי הצדדים המדינים במשפט , אם הנאשם אכן בצע את העברה המיחסת לו . בית - המשפט ירשיע נאשם , כלומר יקבע כי הוא בצע את העברה , רק אם לא נותר לו ספק סביר בכך . לעמת זאת , אם יש אפשרות סבירה , שאינה דמיונית , שהנאשם לא בצע את העברה , חיב בית - המשפט לזכותו , גם אם הוא נוטה לחשב שהנאשם אינו חף מפשע . אם הרשיע בית - המשפט את הנאשם , הוא גוזר את דינו , כלומר קובע את ענשו ומטיל עליו מאסר , קנס כספי או כל ענש אחר . עד למשפט הפלילי עצמו מתקימים הליכים פליליים נוספים , כגון דיון בשאלה אם יש מקום לעצר את החשוד . בדרך כלל הצדדים בהליך פ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ