שומרונים עדה דתית בארץ - ישראל , שעל פי המסרת המקבלת עליהם בניה מתיחסים לשבטים אפרים ומנשה . אחרים סוברים כי הם צאצאי בני ישראל והמתישבים הכותים שהובאו על ידי האשורים לארץ לאחר הגלית עשרת השבטים ממנה . נקראים על - שם הר שומרון , ובו חיים עד היום . בשנת 722 לפני הספירה נכבשה ממלכת ישראל בידי האשורים . האשורים הגלו רבים מבני ישראל מן הארץ , ובמקומם הושיבו בני עמים אחרים מארצות רחוקות ( מספר על כך במלכים ב פרק יז ) . אלה התערבו ביהודים המעטים שנשארו בשומרון ואף השפעו מדתם . לפי אחת הסברות - אלה הם השומרונים . למעלה : תושבי השומרון קיבל , עליהם את דת האסלאם בתקופת הכיבוש הערבי במאה השביעית לספירה . מאז ועד לימינו חבל ארץ זה הוא מרכו חשוב של האוכלוסייה הערבית . בתמונה - בית מבוצר בכפר הערבי ראס כרכר שבהר שומרון . למטה : באיזור השומרון נחשפו קברים עתיקים , המיוחסים לנביאים אלישע ועובדיה , וכן קברו של יוחנן המטביל , מבשרו של ישו הנוצרי . בתמונה - קברו של שייח'ערבי , ליד בית אל שבשומרון . השומרונים מימי בית שני עד היום היהודים ששבו לארץ - ישראל מגלות בבל בעקבות הצהרת כורש מלך פרס והתישבו ביהוד...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ