שומר ואכד ממלכות קדומות במסופוטמיה ( ארם נהרים ) . השומרים - שבטים לא שמיים - ישבו בדרום מסופוטמיה עוד באלף ה - 4 לפני הספירה . האכדים - שבטים ממוצא שמי מזרחי - התישבו באזור באמצע האלף ה - 3 לפני הספירה . בראשית האלף ה - 3 יסדו השומרים ערי - מדינות מבצרות וביניהן אור , ארך , לגש , שוריפק וכיש , שלכל אחת מהן אל משלה . נציג האל היה מושל העיר , המלך - הכוהן . את המלך בחרה אספת אזרחי העיר , שהחליטה גם בנושאי מלחמה ושלום . בתחלה היה המלך נבחר לתקופה מגבלת , כדי לבצע משימה צבאית מסימת . במרוצת הזמן עברה המלוכה בירשה , ובסוף האלף ה - 3 לפני הספירה היה המלך לשליט יחיד , אך לא עריץ . שכן , לפי השקפת השומרים , האלים הם שבחרו במלך כדי לדאג לתושבי הארץ : להגן עליהם מאויבים , לטפח את מערכת ההשקיה כדי שלא תוצף הארץ בעת גאות הפרת והחדקל . לשמר על החק ולקים את הצדק . המלך עבד את אלוהיו במקדש , שנצב על מגדל גבוה ( הזיקורת ) . כוהני המקדש הם שארגנו את בנית תעלות הנקוז וההשקיה ואת שאר מפעלי הבניה . גם ספינות נבנו והושטו בידי השומרים בשני הנהרות הגדולים , ששמשו דרכי תחבורה מסחריות . השגים מרשימים ברוח ובח...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ