"

גם מעשי גבורה של יחידים - ביניהם גרמנים - שהצילו יהודים . מצילים אלה זכו בתאר " חסידי אמות העולם " .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ