שואה משג שהתיחד לציון השמדת היהודים באירופה על ידי הגרמנים ועוזריהם בעת מלחמת העולם השניה . בשנים 1940 - 1945 השמדו כששה מיליוני יהודים , כשליש מהעם היהודי . ראשיתה של השואה במדיניות הנאצית המתכננת נגד היהודים : בגזרות חברתיות וכלכליות , בפעלות טרור ובאפליה משפילה , וסופה בבצוע התכנית להשמדה סופית של היהודים , שכנתה " הפתרון הסופי " . השואה שבאה על העם היהודי במלחמת העולם השניה היא תופעה חסרת תקדים בתולדות האנושות באפיה ובממדיה . בפעם הראשונה נעשה נסיון להשמיד עם בצורה שיטתית , על פי תכנית שנקבעה מראש , ונמקה מבחינה רעיונית . התכנית הולכת ונרקמת את שרשיה העמקים של השואה יש לחפש בתהליכים היסטנריים ונפשיים בתולדות גרמניה , אירופה והעם היהודי , שראשיתם בתקופות קדומות יותר . מבחינה רעיונית התבססה השמדת היהודים על האנטישמיות ועל תורת הגזע שאמצה על ידי המפלגה הנאצית בגרמניה . בבסיס המדיניות הגזענית של הנאצים עמדה שנאת היהודים , שהלכה והתפשטה בארצות אירופה . הגרמנים ראו ביהודים גזע נחות שיש להכחידו ו " לטהר " את העולם ממנו . היהדות הצגה כמעצמה מלכדת , הקושרת קשרים נגד העולם הנוצרי ושואפת להשת...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ