שבת היום השביעי בשבוע , שהוא יום המנוחה השבועי המקדש ביהדות . השבת נתנה כזכר למעשה בראשית ולשעבוד בני ישראל במצרים , ובשמירת מצוותיה התלכדה המשפחה היהודית במהלך הדורות . לפי הנאמר במקרא נתנה השבת לישראל בלבד , כאות של ברית בין העם לבין ה'" כי ששת ימים עשה ה'את השמים ואת הארץ " ( שמות כ יא ) י וכל המחלל שבת דינו מות . המצוה לשמר ולקדש את יום השבת מופיעה בדבר הרביעי מבין עשרת הדברות . מלבד היותה יום שבתון קדוש : " ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו , כי בו שבת מכל מלאכתו " ( בראשית ב - ג ) , השבת היא גם זכרון לשעבוד מצרים : " וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים " ( דברים ה טו ) , המחיב יחס אנושי לעבדים והקפדה על מנוחתם בשבת " למען ינוח עבדך ואמתך כמוך " ( דברים ה יד ) . השבת היא , אם כן , גם השג חברתי , המעניק ליהודי , לעבד ולגר החיים בתוכו , וכן לחיה ולבהמה , את הזכות לנוח ולהנפש מעמל השבוע . שמירת השבת בשמירת השבת נתלה גורלם של עם ישראל , ירושלים ובית דוד , על התקוות והכסופים הכרוכים בו . בשל החשיבות הרבה המיחסת לשבת , קבעה התורה ענש מות למחלל אותה ( שמות לא יד ) . במשך אלפי שנים קבל עליו ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ