שברים שברים הם מספרים שאינם שלמים . מבדילים בין שבר אמתי , שהוא מספר פין ס ל - ו ( חצי , רבע , חמישית וכדומה ) לבין שבר מדמה , שהוא מספר לא - שלם הגדול מ - ו . יש שתי שיטות עקריות לכתיבת שברים : שבר פשוט ושבר עשרוני . עץ התאנה , האופייני לנוף הארץ , נמנה עם שבעת המינים שהתברכה בהם ארץ - ישראל . שבר פשוט אפשר להציג שבר כמנה של שני מספרים הרשומים זה מעל זה , כשביניהם מפריד קו שבר . שבר כזה נקרא שבר פשוט . ערכו של השבר הוא המספר העליון , הנקרא מונה , חלקי המספר התחתון , הנקרא מכנה . לדגמה , את השבר שערכו חצי , כלומר 1 חלקי 2 , מסמנים : 1 . אפשר גם לרשום את השבר באמצעות קו אלכסוני : 2/1 . בשבר אמתי המונה תמיד קטן מהמכנה : 3/2 ( שני שלישים ) הוא שבר אמתי , אבל 3/5 ( חמשה שלישים ) הוא שבר מדמה , כי הוא כולל גם מספר שלם . את השבר המדמה אפשר להביע כמספר שלם ולצדו שבר אמתי : זהו " שבר מערב " . לדגמה , את השבר המדמה 3,5 אפשר להביע כשבר מערב 2 1 צמצום שברים כאשר מכפילים את המונה ואת המכנה של שבר באותו מספר , או מחלקים אותם באותו מספר , ערכו של השבר אינו משתנה . בתכונה זו משתמשים כדי לצמצם שברים ,...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ