שבעת המינים שבעת גדולי השדה והכרם , שארץ - ישראל השתבחה בהם : " ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ; ארץ זית שמן ודבש " ( דברים ח ח ) . במדרש הלכה לספר דברים נאמר כי את הבכורים יש להביא משבעת המינים . ( הדבש הוא דבש התמרים ) . וזאת על פי הכתוב בספר דברים : " ולקחת מראשית כל פרי האדמה " ( כו ב ) . רבי עקיבא אף אסר לעטר את הבכורים בצמח שאינו נמנה עם שבעת המינים . מלבד היותם היחידים המתרים בהבאת בכורים , קודמים שבעת המינים לפרות ולמיני תבואה אחרים בכל הנוגע לברכות . ואף ביניהם : כל מין הנזכר לראשונה - קודם בברכה לשאר המינים . שבעת המינים התיחדו ממינים אחרים שבהם התברכה ארץ - ישראל ( המכנים " מזמרת הארץ " ) בכך , שהם מבשילים בתקופה שבין פסח לשבועות . פרחי הרמון , הזית , הגפן והתמר נפתחים , התאנה חונטת פגיה וגרעיני החטה והשעורה מתמלאים . בכורים שבועות ראו גם ערכים נפרדים לגדולים השונים .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ