" שבע ברכות " שבע ברכות הנאמרות בטקס החתנה , הכוללות ברכות חתנים וברכות נשואים . הברכות נאמרות לאחר שתי ברכות הקדושין , ענידת הטבעת וקריאת הכתבה . חמש מהברכות - הראשונה עד הרביעית וכן השביעית - פותחות במלים : " ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם " , והארבע האחרונות מסתימות במלים : " ברוך אתה ה"' , ואחריהן מלים אחדות המסכמות את תכן הברכה . הברכה הראשונה נאמרת על היין , כי אין שמחה יהודית ללא שתית יין ה " משמח לב אנוש " . שאר הברכות הן הודיה לה'על בריאת העולם והאדם , שנברא בצלם אלוהים , על השמחה שבבנין ציון , ועל שמחת החתן והכלה זה עם זה . המשג " שבע ברכות " הפך להיות גם כנוי לשבעת הימים שיבולת השועל , מהקדומים שבגידולי השדה ומהחשובים במשפחת הדגניים , היא מזון בעל ערך לבהמות ולאדם . שישה מינים של שיבולת שועל גדלים בר בארצנו . בתמונה - פריחת שיבולת השועל . שבלולים ללא קונכייה מהלכים על ענף . לאחר הגשם ניתן לראות את שבלול השדה , בחצר שליד ביתנו , צמוד אל ענפי הצמחים . שלאחר טקס הנשואים , שבהם ממשיכים לחגג את הנשואים בחוגים המסרתיים . בכל אחת מסעודות המצוה בימים אלה נהוג לחזר על שבע הברכות . בר...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ