שביט גוף שמימי המקיף את השמש במסלול מארך שצורתו אליפסה , ומתקרב אליה מדי כמה שנים . בימי קדם לא הכירו בני האדם את המחזוריות הקימת בהופעת כוכבי השביט , וראו בהם אותות מבשרי רע . חורבות שבטה המשוקמת , שראשיתה בתחנת דרכים נבטית ושיאה תחת שלטון הביזנטים כעיר מעבר לסוחרים . עץ נוטעים בט"ו בשבט גם ראש הממשלה לשעבר , יצחק שמיר , והרב הראשי הספרדי יוסף בקשי - דורון . כוכבי הלכת מקיפים את השמש במסלולים אליפטיים שאינם רחוקים בצורתם ממעגלים . אולם יש גרמי שמים המקיפים את השמש במסלול אליפטי צר וארך מאוד . הם מתקרבים אחת לכמה שנים עד למרחק קטן מאוד מן השמש , ואחר כך שבים ומתרחקים ממנה למרחק רב . גרם שמים כזה נקרא " שביט " . הגרעין של השביט הוא גוש סלע קטן , שקטרו קילומטרים אחדים בלבד . אולם גרעין זה פולט גז ואבק העוטפים את הגרעין במעטה מבהיק והנשאים אחריו כשבל ארך . פליטה זו נובעת מהתחממותו של כוכב השביט כשהוא עובר סמוך לשמש . במרחק גדול מן השמש אין השביט אלא גרעין קר ואפל בלבד . עד כה התגלו יותר מאלף שביטים , אולם רק מעטים מהם בהירים די הצרך כדי שיראו בלי עזרת טלסקופ . רב השביטים מופיעים באפן לא -...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ