שבט החדש החמישי בשנה היהודית לפי המנין המקבל בימינו למן תקופת הבית השני , והחדש האחד - עשר לפי מנין התורה , המתחיל בניסן . חדש שבט נזכר רק פעם אחת בתנ"ך ( זכריה א ז ) . בתלמוד הוא נזכר בקשר לראש השנה לאילנות , שחל בחמשה - עשר בחדש זה - הוא טו בשבט . חדש שבט הוא תמיד מלא , כלומר בן 30 יום . זהו החדש הקר בשנה . מזלו של החדש בגלגל המזלות הוא דלי . מקור השם , כמקור שמות יתר חדשי הלוח העברי , הוא בבלי . גלגל הנוזלות ט"ו בשבט לוח השנה העברי  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ