שבזי , שלום גדול המשוררים של יהודי תימן . חי בשנים 619 1 - 1680 . שלום בן יוסף שבזי נולד ליד העיר תעיז , אך רב שנותיו עברו עליו בצנעא , בירת תימן . בנוסף על למודי תורה שבכתב ותורה שבעל - פה , למד שבזי גם קבלה וחבר פרוש לתורה ברוח הקבלה ( " חמדת ימים " ) . גם שירתו השפעה מתורת הנסתר , ורבים משיריו נסוכים מסתוריות ולשונם סמלית . שבזי כתב מאות פיוטים ושירים , בהם שירי הלל לנכבדים יהודים ומסלמים , שירי פלמוס ושעשוע , שירי תהלה לה', תפלות ושירי אהבה . שירי האהבה קשורים לאהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל ומקצתם כתובים כשיח בין הנאהבים , בדומה לשירתו של ישראל נג'רה , החביבה על יהודי תימן . רבים משיריו של שבזי ספוגים געגועים לגאלה , ומבטאים את התקוות המשיחיות של בני דורו . יצירותיו כתובות בערבית ובעברית , ויש שירים ששתי השפות שלובות בהם . שירתו טבועה בחותמה המיחד של גלות תימן . ואכן , יהודי תימן העריצוהו עוד בחייו , כללו רבים מפיוטיו בסדור התפלה שלהם , וקשרו לו כתרים של צדיק ומחולל נסים . אחרי מותו נתקדש קברו בתעיז , עיר הלדתו , בעיני יהודים ומסלמים , והפך למקום עליה לרגל . בשנת 1977 ראה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ