שבועות חג הבכורים וזמן מתן תורתנו . אחד משלוש הרגלים , שבהן נהגו לעלות לבית - המקדש בירושלים . חוגגים אותו ביום 1 בסיון , ביום החמשים והאחרון לספירת העמר - שבעה שבועות ממחרת היום הראשון של פסח . התורה צותה : " שבעה שבועות תספר לך , מהחל החרמש בקמה ... ועשית חג שבועות " ( דברים טז ט - י ) . ובספר ויקרא כתוב : " וספרתם לכם ממחרת השבת , מיום הביאכם את עמר התנופה , שבע שבתות תמימות תהיינה . עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום " ( כג טו - טז ) . המלים " ממחרת השבת " עוררו מחלוקות בזמנים שונים , כי אין ברור לגמרי מתי יש להתחיל בספירת חמשים הימים , שהאחרון שבהם הוא חג השבועות . חג דתי וחקלאי ארבעה שמות לחג : חג השבועות , חג הבכורים , חג הקציר וחג מתן תורה . שמות אלה מבטאים את אפיו החקלאי של החג מצד אחד , ואת אפיו הדתי - רוחני מצד אחר . השם שבועות מצין את זמנו של החג : " שבע שבתות ( שבועות ) תמימות " ( ויקרא כג טו ) . עוד בימי התלמוד ראו אבותינו בחג השבועות לא רק חג מחגי הטבע , אלא גם חג הקשור למארע ההיסטורי הגדול בחיי עם ישראל - קבלת התורה לרגלי הר סיני . בימי גלותו , בהיותו מרחק מארצו ומנת...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ