שאול המלך הראשון של ישראל לאחר תקופת השופטים . מלך במחצית השניה של המאה ה - וו לפני הספירה . שאול היה בנו של קיש משבט בנימין . הוא המלך על ידי שמואל הנביא לאחר ששבטי ישראל התאחדו ובקשוהו לשים עליהם מנהיג שילחם בפלשתים . שמואל הנביא , ששמש כמנהיג הדתי של עם ישראל , משח את שאול למלך במצות ה', אף שבעיניו " רע הדבר " . שמואל תאר בפני העם כיצד ינהג המלך בעריצות בשלטו עליהם , אך לא הצליח לשכנעם . בספר שמואל א ( פרקים ח - יב ) מספר , כי שאול המלך שלוש פעמים : הפעם הראשונה היתה ברמה , כאשר הלך לחפש את האתונות האובדות של אביו . שמואל יצק עליו שמן בסתר ואמר " כי משחף ה'על נחלתו לנגיד " ( שמואל א , י א ) . הפעם השניה היתה במצפה , לעיני כל העם . הפעם השלישית היתה בגלגל , לאחר שהכה שיריו של ש'שלום מספרים על חוויות היחיד והקבוצה . בתמונה - המשורר ש'שלום . שאול , המלך הראשון של ישראל , הומלך על ידי שבטי ישראל שביקשו להתגונן מפני הפלישתים . ממלכתו השתרעה באיזור ההר המרכזי של ארץ - ישראל וגם ממזרח לירדן .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ