רשמקול מנשיו אלקטרוני , שבעזרתו אפשר להקליט קולות על גבי סרט מגנטי ואחר כך לשוב ולהשמיעם . ידוע גם בשמו הלועזי - טיפריקורדר . חלקיו העקריים של הרשמקול הם : אלקטרומגנט להקלטת הקולות ואלקטרומגנט לשדורם מחדש ( במכשירים רבים משתמשים באותות אלקטרומגנט לשתי המטרות ) , מיקרופון , רמקול ומעגלי הגברה . הסרט שעליו " נרשמים " הקולות הוא סרט פלסטי מצפה בשכבת תחמצת ברזל . בעת ההקלטה הסרט נע במהירות קבועה בין קטבי האלקטרומגנט . המיקרופון הופך את גלי הקול לאותות חשמליים , המעברים לאלקטרומגנט וגורמים לתנודות בשדה המגנטי שלו . תחמצת הברזל שעל הסרט ממגנטת בהתאם לעצמת השדה , וכך נרשמים גלי הקול כשנויים במגנוט של הסרט . כשרוצים להשמיע את הקולות שהקלטו , מריצים את הסרט שיעבר שוב בין קטבי האלקטרומגנט . המגנוט המשתנה של תחמצת הברזל משרה הפעם אותות חשמליים באלקטרומגנט . אותות אלה מגברים ומעברים לרמקול , ההופך אותם לגלי קול . את הקולות המקלטים על סרט מגנטי נתן למחק בקלות בעזרת תנודות בתדירות גבוהה של השדה המגנטי , ההורסות את המגנוט הקודם של הסרט . משנות ה - 70 ואילך נפוצו רשמקולים מטלטלים זעירים , המפעלים על י...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ