רשות מקומית ואזורית גוף שבידיו הסמכות לקבע בענינים המיחדים למקום מסים ושאינם קשורים למדינה כלה . בישראל קימים שלושה סוגים של רשיות מקומיות : עיריות , מועצות מקומיות ומועצות אזוריות . יש ענינים כלליים המשתפים לכל אזרחי המדינה כמו משטרה , צבא ובטחון ותחבורה בין - עירונית , שבהם מטפל השלטון המרכזי . לצד אלה קימים גם צרכים מקומיים הנוגעים לכל ישוב בנפרד . לכל ישוב בארץ יש שלטון ' מתחת לסלע צומחת לפלא רקפת נחמדת מאוד 7.. לצד הרקפת המצויה הסגלגלה - ורודה גדלות בארץ רקפות ממין נדיר - רקפות יווניות אדומות או סגולות . מקומי משלו , הדואג לנהל את עניניו ולספק לתושביו שרותים כמו הספקת מים , תאורת רחוב , סלילת כבישים פנימיים ומדרכות , פנוי אשפה ונקוי הרחובות , בנית בניני צבור ואחזקתם , הקמה ותפעול של בתי - הספר וגני ילדים , נטיעת גנים וטפוחם , פעלות תרבות ועוד . השלטון המקומי לסוגיו כאשר שלטון מקומי מתמנה על ידי הממשלה , שהיא השלטון המרכזי , הוא הופך להיות אחד ממכשירי הבצוע שלה ומנהלים אותו פקידים המתמנים על ידה . הדוגלים בשיטה זו , הנקראת שיטה רכוזית , טוענים כי בדרך זו יש אחידות במדיניות , וכל הי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ