רשב"ם ( רבי שמואל בן מאיר ) ממפרשי המקרא והתלמוד ומבעלי ה " תוספות " הראשונים . חי בשנים 1080 - 1158 . רשב"ם היה בנם של רבי מאיר ובתו של רש"י , יוכבד . אחיו היה רבנו תם ( יעקב בן מאיר ) . הוא למד תורה בקהלות לותר ( לותרינגיה ) שבצפון - מזרח צרפת , ובמשך שנים רבות ישב בעיר טרואה ולמד מפי סבו רש"י ומפי אביו , רבי מאיר . רשב"ם השלים את הפרוש של רש"י לתלמוד וכתב גם פרושים משלו למשנה ולתלמוד . כן חבר " תוספות " ( שהן באורים והשלמות לפרושים של רש"י ) לתלמוד ול " הלכות " של רבי יצחק אלפסי ( הרי"ף ) , ספרי דקדוק וחבור קצר על לוח השנה היהודי . בפרושיו לכמה מספרי התנ"ך נקט דרך הפשט , כלומר באור המקרא בדרך ההגיון ועל פי חקי הלשון . תכופות חלק על סבו הנערץ רש"י ופרושיו התקבלו . בפרושיו המנמקים והמשכנעים נעזר הרבה בהשכלתו הכללית המקיפה , בתרגומים של המקרא לארמית וללטינית ובמדרשים . אלפסי , יצחק ( הרי"ף ) מאיר , רבי רבנו תם רש"י ( רבי שלנוה יצחקי ) תוספות  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ