רק"ח מפלגה לא - ציונית בישראל , שרב תומכיה הם ערבים . שמה הוא ראשי תבות של " רשימה קומוניסטית חדשה " . רק"ח נוסדה ב - 1965 , בעקבות הפלוג שחל במק"י ( מפלגה קומוניסטית ישראלית ) בין הקומוניסטים הערבים לקומוניסטים היהודים . הקרע בין שתי הקבוצות ארע בעקר על רקע הסכסוך הישראלי - ערבי . כל חברי המפלגה הערבים ומקצת היהודים הקימו את רק"ח . הקומוניסטים היהודים המשיכו לשאת את השם מק"י . בבחירות לכנסת שנערכו באותה שנה זכתה רק"ח בשלושה מושבים בכנסת , ומק"י במנדט אחד . הרב הגדול של מצביעי רק"ח היו ערבים . אולם לראש רק"ח נבחר יהודי , מאיר וילנר , לפי הקביעה הקומוניסטית כי בראש המפלגה , בכל ארץ , יעמד נציג הרב באותה מדינה . כסגנו נבחר תופיק טבי , שהיה השני גם ברשימת מעמדי מק"י . וילנר וטבי עמדו בראש רק"ח עשרות שנים . הבחירות לכנסת ה - 13 , שהתקימו ב - ר 992 , היו הראשונות שבהן לא עמדו השנים בראש רק"ח . בהנהגתם , וגם אחריהם , היתה רק"ח באופוזיציה לכל ממשלות ישראל , חוץ מממשלת העבודה - מר"צ , בשנים 1992 - 1996 . בעד הערבים והקומוניזם ונגד הציונות רק"ח המשיכה במדיניות מק"י והמדינות הקומוניסטיות בהתנגדו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ